GRAFIK / PRINTS

Margaret har arbetat i många grafiska tekniker - etsning, litografi, träsnitt, linoleumsnitt, serigrafi, kartongtryck, kollagrafi - mest i färg, och gärna med olika tekniker kombinerade. Många färgetsningar är i viskositetsteknik, där plåten - etsad i olika djup - färgas in med flera tryckfärger av olika viskositet, som inte blandar sig och kan tryckas samtidigt. /  Margaret has worked in many printmaking techniques - etching, lithography, woodcut, linocut, silkscreen, cardboard print, collagraphy - mostly in color, and often mixing techniques. Many color etchings are in viscosity technique, where the plate - etched to different levels - is inked in with several inks of different viscosity, which therefore don't mix and can be printed simultaneously.

Klicka på bilderna för bättre vy. Click on the pictures for better image.