Book to be published / En bok utges snart

Inom kort kommer en bok att utges om Margarets liv och konst: "MARGARET FRENCH - ett konstnärsliv". C:a 150 sidor med biografi,  flera artiklar om Margarets konst och c:a 200 bilder av hög kvalitet. Mer information här snart. Ställ frågor till mfrench@gmail.com / Shortly a book will be published about Margaret's life and art: "MARGARET FRENCH - an artist's life". About 150 pages with a biography, several articles on Margaret's art and about 200 pictures of high quality. More information will appear here soon. Send questions to mfrench4711@gmail.com .